Baza Aktorskich Twarzy Akademii Teatralnej

Informacje

Baza Aktorskich Twarzy Akademii Teatralnej to serwis prezentujący studentki i studentów kierunku aktorskiego naszej uczelni, wszystkich specjalności.

To pierwsze w Polsce narzędzie wspierające start adeptów uczelni artystycznej na rynku pracy. Obserwujemy ich rozwój, cieszymy się osiągnięciami zawodowymi i sukcesami, a za pomocą serwisu BATAT możemy promować ich dokonania. Mamy nadzieję, że BATAT będzie skutecznym pośrednikiem między studentami a środowiskiem zawodowym.    

Serwis powstał dzięki wsparciu Unii Europejskiej, a dokładnie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego realizujemy projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im.  Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” POWR.03.05.00-00-Z070/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.     

Głównym celem serwisu jest PROMOCJA studentek i studentów, absolwentek i absolwentów Akademii. Prezentujemy profile studentek i studentów kierunku aktorstwo II, III, IV, V roku (z trzech specjalności: aktorstwo dramatyczne, aktor i wokalistyka oraz aktorstwo teatru lalek), a także absolwentki i absolwentów rok po ukończeniu studiów. Wszyscy wyjściowo są pogrupowani w roczniki, na których rozpoczęli studia, ale wyszukiwarka sprawia, że można wyświetlać ich profile w dowolnej konfiguracji. 

Za sprawą serwisu chcemy też promować zasady, które próbujemy wpajać studentom i studentkom w toku studiów, w tym najważniejszą: że ich wartość osadza się na tym, co potrafią, co sobą reprezentują. W naszym przekonaniu to podstawa przeciwdziałania mobbingowi, manipulacji, wykorzystywaniu seksualnemu, seksizmowi i innym formom dyskryminacji ze względu na płeć czy wiek; to punkt wyjścia do wyrównywania szans zawodowych.  Tak rozumiana równość stanowi fundament zmiany, jaka dokonuje się w środowisku artystycznym na całym świecie. Dokładamy starań, by studentom i studentkom Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza tworzyć warunki kształcenia, „w których wolność artystyczna, kreatywność w nauczaniu oraz swoboda ekspresji praktykowane są w sposób odpowiedzialny, etyczny oraz zapewniający poszanowanie podstawowych praw i wolności”. Szczegółowe zapisy w tym zakresie zostały wyartykułowane w Kodeksie Etyki AT (dostępnym tutaj: link).

Treści profili studenci i studentki przygotowują sami. Umieszczenie profilu w serwisie jest dobrowolne, dlatego niektórych naszych studentów i studentek mogą Państwo nie znaleźć w BATAT. 

Autorem wszystkich fotografii jest Bartek Warzecha.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności